Cây sensor nối dài KDC1000
1.850.000 ₫ 1.850.000 ₫ 1850000.0 VND
Cây sensor nối dài KDC500
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Cây sensor nối dài KDC250
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Dây nguồn DF521R
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
DUT-E CAN L=700 Fuel Level Sensor
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
DUT-E CAN L=250 Cảm biến đo dầu xe
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Đầu dò nhiệt độ NS6S1m5
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Cảm biến độ ẩm FS-220H
1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫ 1300000.0 VND
GSM Modem InterCel SAM2W
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
GSM Modem G-800R
1.700.000 ₫ 1.700.000 ₫ 1700000.0 VND
GSM Modem G-800U
1.700.000 ₫ 1.700.000 ₫ 1700000.0 VND
Thiết bị GSHT DF423
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Cảm biến Bồn trộn Bê tông PR12
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Anten GSM
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Anten GPS
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
GPS Motobike Tracker J610
1.900.000 ₫ 1.900.000 ₫ 1900000.0 VND
Thiết bị GSHT DF521R
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Khoá vân tay Bluetooth loại lớn KL20 (P9)
1.299.000 ₫ 1.299.000 ₫ 1299000.0 VND
Bộ đàm siêu gọn pin trâu WLN-BD01
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND