Lora Gateway - Bộ thu phát trung tâm Lora
9.500.000 ₫ 9.500.000 ₫ 9500000.0 VND
Thiết bị GSHT DF821X1
6.450.000 ₫ 6.450.000 ₫ 6450000.0 VND
Camera hành trình ô tô T688 full HD
6.020.000 ₫ 6.020.000 ₫ 6020000.0 VND
DUT-E CAN L=700 Fuel Level Sensor
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
DUT-E CAN L=250 Cảm biến đo dầu xe
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Thiết bị GSHT DF521R
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
GSM Modem 4G LTE 760E-U
3.300.000 ₫ 3.300.000 ₫ 3300000.0 VND
DUTE AF L=700 - TB đo mức lưu lượng thùng dầu
3.200.000 ₫ 3.200.000 ₫ 3200000.0 VND
Thiết Bị Giám Sát Hành Trình DF423R
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
DUTE A5 L=700 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
DUTE A5 L=500 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
DUTE A5 L=250 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
DUTE A5 L=350 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
Cảm biến nhiệt độ/Độ ẩm không dây Lora
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
GSM Modem InterCel SAM2W
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Thiết bị GSHT DF423
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
GPS Motobike Tracker J610
1.900.000 ₫ 1.900.000 ₫ 1900000.0 VND
Cây sensor nối dài KDC1000
1.850.000 ₫ 1.850.000 ₫ 1850000.0 VND
GSM Modem G-800R
1.700.000 ₫ 1.700.000 ₫ 1700000.0 VND
GSM Modem G-800U
1.700.000 ₫ 1.700.000 ₫ 1700000.0 VND