Thiết bị Giám sát Hành trình DF821-X1

Tích hợp đầu ghi Camera

Mục Thiết bị Giám sát Hành trình DF821-X1

Tích hợp đầu ghi Camera

 

- Theo dõi giám sát hành trình xe qua định vị GPS
- Ghi hình tài xế, lưu trữ hình ảnh
- Truyền về điện toán đám mây theo 2G/3G/4G

Thiết bị giám sát hành trình đạt chuẩn CE, truyền về Tổng Cục Đường Bộ theo NĐ68 và NĐ10 của Chính Phủ.

- Tích hợp nhiều cổng, nhiều loại camera khác nhau
- Đĩa cứng/bộ nhớ trong lưu trữ hình ảnh và vị trí, tốc độ theo quy định
- Cho phép truyền dữ liệu và hình ảnh về server/Tổng cục Đường bộ 3-5 phút

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu viết ở đây...