Xe cơ giới, công trình

 

 

Xe cơ giới, công trình là những xe có tính chất đặc thù, phù hợp với từng loại công việc riêng. Tuy vậy, hành trình, điểm dừng , nhiên liệu… vẫn là những vấn đề cần quan tâm của các nhà quản lý.

Ðối tượng giám sát:

• Trang thái phương tiện
• Nhiên liệu

Lợi ích mang lại:

• Giám sát trực tuyến các trạng thái của Phương tiện như : Vận tốc, Hành trình, Các điểm dừng đỗ, Động cơ, vòng tua máy…
• Giám sát chặt chẽ quá trình tiêu hao nhiên liệu
• Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gây thất thoát nhiên liệu
• Nhiều tính năng báo cáo chi tiết, đa dạng giúp phân tích và đánh giá dễ dàng, chính xác hơn
• Thao tác xử lý đơn giản, nhanh chóng, tiện dụng.
• Dữ liệu được cập nhật liên tục, chính xác.
• Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý
• Gia tăng lợi nhuận
• Nâng cao năng lực cạnh tranh

Mô hình giải pháp:

Start writing here...