Cảm biến nhiệt độ NS6S - Dixell

Chuyên dành cho xe tải và container

Bắt đầu viết ở đây...

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Sản phẩm công nghệ Dixell/Emerson trụ sở tại Mỹ và UK, sử dụng phổ biến trên toàn thế giới cho các giải pháp nhiệt độ công nghiêp và chúng tôi dùng làm giải pháp ở Việt Nam từ 2009. Cho đến nay đã trải qua hơn 10 năm nâng cấp và phù hợp với môi trường bụi bặm và nóng ẩm của nước ta.
Thích hợp cho các công ty/cá nhân quản lý chất lượng hàng đông lạnh trong vận tải và lưu trữ hàng hóa kho lạnh hiệu quả:
- Khoảng nhiệt độ cần cảnh báo (Min ~ Max)
- Danh sách số điện thoại được cảnh báo
- Chu kỳ kiểm tra
- Số lần gởi tin nhắn tối đa (trường hợp đã cảnh báo nhưng tình trạng vẫn không thay đổi)
- Và một số tham số kỹ thuật khác như: GPRS, TCP server…
Giải pháp kỹ thuật đã được ứng dụng rộng rãi tại các chi nhánh: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và đội ngũ nhân viên kỹ thuật đại lý trên toàn quốc.