Ổ CẮM ĐIỆN AN TOÀN 4 CÔNG TẮC ĐỘC LẬP

PMS-VN1-04K4S

Odoo • Văn bản và hình ảnh

VƯỢT QUA CÁC BÀI TEST KHẮC NGHIỆT VỀ CHẤT LƯỢNG

- Test BẬT/TẮT ≥10.000 lần.

- Test CẮM/RÚT ≥10.000 lần.

- Test ĐỘ BỀN DÂY ≥10.000 lần uốn/kéo và bẻ gấp khúc.

- Test ĐỘ BỀN KHUNG vượt qua kiểm tra làm rớt 100 lần ở độ cao 60cm, ổ cắm vẫn không biến dạng.

#ổcắmđiệnantoàn #ổcắmUcomen